політологія

На базі кафедри суспільно-політичних наук ВНТУ у 2016 році відкрито аспірантуру (денна та заочна форма навчання) із спеціальності 052 — політологія

На базі кафедри суспільно-політичних наук ВНТУ у 2016 році відкрито аспірантуру (денна та заочна форма навчання) із спеціальності 052 — політологія

На базі кафедри суспільно-політичних наук ВНТУ у 2016 році відкрито аспірантуру (денна та заочна форма навчання) із спеціальності 052 — політологія. Більш детальна інформація щодо вступу до аспірантури розміщена на сайті ВНТУ http://inmad.vntu.edu.ua. Сьогодні спеціальність «політологія» існує в усіх вишах