Історія України

Анотація дисципліни «Історія України»

Історія України

Програма навчальної дисципліни “Історія України” відповідає кваліфікаційним вимогам підготовки бакалаврів усіх спеціальностей та всіх форм навчання.

Предметом вивчення вузівського курсу “Історії України” є процес формування та розвитку українського народу, його діяльності в усіх сферах суспільного життя з давніх часів до сьогодення. Також є сукупність політичних, суспільно – економічних, міжнародних, етнонаціональних, культурних та релігійних чинників, які в різні періоди історії формували українську націю, впливали на розвиток державотворення.

Мета дисципліни ─ формування історичної свідомості молоді, в якій поєднуються знання, погляди, уявлення про суспільний розвиток, усвідомлення нею нерозривного зв’язку між минулим і сучасністю, традиціями і досвідом різних поколінь українців, виховання громадянського патріотизму, відповідальності за долю своєї Батьківщини, спонукання до активної наполегливої праці в розбудові і зміцненні держави Україна.

Завдання дисципліни ─ допомогти студенту зрозуміти сучасність за допомогою аналізу минулого, оволодіти основами методики історичного дослідження, зокрема ретроспективного, порівняльного, діалектичного методу, історичної хронології. Виробити навички наукової роботи з історичними першоджерелами, різноманітною навчальною літературою. Навчити студента методиці самостійної роботи при підготовці до занять та підсумкового контролю знань. Зацікавити вітчизняною історією, практикуючи відвідання історичних музеїв,, історико-культурних пам’яток, інформуючи про найактуальніші проблеми сучасної історії та політики.

Історія України, спираючись на загальнолюдські цінності, вчить молоду людину творчо опрацьовувати і критично переосмислювати багатство світового історичного досвіду та засвоювати його уроки, формувати на цій основі власні переконання, громадянську позицію, здобути навички і вміння, необхідні для практичної діяльності.

У результаті вивчення й засвоєння основних положень дисципліни “Історія України” студент повинен:

Знати:

– сутність основних проблем історії України;

– головні джерела вивчення вітчизняної історії;

– основні проблеми етногенезу української нації;

– основні періоди історичного розвитку української нації, етапи формування її державності;

– суспільно-політичні, економічні та культурні процеси історичного розвитку українського народу;

– головні події, що вплинули на хід історії України;

– найважливіші історичні документи, що були прийняті у різні історичні періоди;

– діяльність визначних історичних осіб та основних політичних партій.

Уміти:

– працювати з першоджерелами, науковою та методичною літературою;

– аналізувати історичні процеси, події, факти, давати їм власну оцінку;

– користуватись різноманітними методами дослідження історичного процесу;

– аргументовано відстоювати свої погляди, брати участь у дискусії з метою пошуку історичної істини;

– користуватися категорійно-понятійним апаратом історичної науки;

– мати громадянську позицію, високу історико-політичну культуру;

– на основі вивчення історичних подій робити висновки і узагальнення, користуватись уроками минулого;

– застосовувати дані історичної науки для вирішення професійних завдань.


 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ВСІХ НАПРЯМКІВ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Тематика контрольних робіт з курсу «Історія України»та методичні вказівки до їх написання для студентів заочної форми навчання всіх напрямів підготовки

ТЕМАТИЧНІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ НА КОЛОКВІУМАХ З ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»

 

 

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>