Політологія

Анотація дисципліни «Політологія»

Політологія

Програма навчальної дисципліни “Політологія” відповідає кваліфікаційним вимогам підготовки бакалаврів усіх спеціальностей та всіх форм навчання.

  Сучасна політологія — один із найважливіших здобутків людського розуму, теоретичне відображення політичної діяльності, без якої в певній мірі неможливе існування суспільства. Теоретична, а більш за все — практична актуальність вивчення цієї дисципліни у вищих навчальних закладах України набуває особливого значення сьогодні — за умов подальшої демократизації суспільства, коли доля кожного з нас залежить від рівня функціонування політичних інститутів, дієвості та обґрунтованості політичних рішень.

Політичні знання, які репрезентують дану дисципліну, визначають, насамперед, можливості для аналізу політичних подій, які відбуваються в суспільства і, одночасно, спря­мовуються на подолання гострої кризи всієї соціальної системи.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Політологія» є вивчення історії та теорії політики, політичного життя суспільства, засобів реалізації політичної влади, різних компонентів, які становлять політичну систему, теорію політичної свідомості та поведінки, дослідження загальних проблем світової політики.

Мета викладання навчальної дисципліни «Політологія» полягає в тому, щоб на основі політичних знань сформувати політичну свідомість та культуру громадян, їх цінністних орієнтацій та настанов, сприяти формуванню активної громадянської позиції та участі у загальноцивілізаційних і вітчизняних процесах на демократичних засадах.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Політологія» є:

– формування політичної свідомості та культури студентства;

– здатності до реалізації активної життєвої позиції щодо розбудови суверенної, незалежної, соціальної, демократичної, правової держави в Україні;

– виховання у студентів патріотичних, морально-етичних переконань;

– прищеплення студентам навичок наукового аналізу спрямованих на забезпечення самостійного осмислення закономірностей політичного розвитку;

– навчання практичним навичкам роботи з науковою літературою та правовими документами;

– виховання уміння застосовувати набуті знання в практичній політичній діяльності.

           У результаті вивчення й засвоєння основних положень дисципліни “Політологія” студент повинен:

знати:

теорію та основні поняття курсу «Політологія», конституційно-правові акти української держави.

вміти:

логічно та послідовно викладати засвоєний матеріал, використовуючи набуті знання, досвід та відстоювати сформовані переконання; використовувати набуті знання в практичній політичній діяльності, вміти аналізувати політичні процеси та робити компетентні висновки щодо загальноцивілізаційних та вітчизняних процесів.


 

Методичні вказівки та плани практичних занять з «Політології» для підготовки бакалаврів всіх напрямків та спеціальностей

Методичні вказівки до вивчення курсу «Політологія» та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання всіх напрямів підготовки

 

 

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>