Договірне право

Анотація  дисципліни «Договірне право»

Договірне право

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни складена з урахуванням вимог освітньо-професійних програм підготовки спеціалістів та магістрів спеціальності  7, 8.03060101.  менеджмент організацій і адміністрування.
          Предметом вивчення навчальної дисципліни «Договірне право» є сокупність вітчизняних та міжнародних правових норм та правових звичаїв, які регулюють договірні правовідносини між різними суб’єктами цивільного та господарського права.

 

         Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни «Договірне право» базується на знаннях, отриманих в результаті вивчення дисциплін «Основи правових знань», «Підприємницьке право, «Правознавство» тощо.

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Договірне право. Загальна частина.

2. Договірне право. Особлива частина.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

      1.1. Мета викладання навчальної дисципліни «Договірне право» полягає в тому, щоб на основі сенергетичного підходу до вивчення вітчизняних та міжнародних правових норм та правових звичаїв студенти усвідомили сутність цих норм та звичаїв як головних регуляторів різноманітних договірних правовідносин.

      1.2. Основними завданнями дисципліни «Договірне право» є:

– підвищення правової культури майбутніх спеціалістів та магістрів напрямку підготовки «менеджмент» шляхом вивчення міжнародних та вітчизняних правових норм та звичаїв, які регулюють договірні право­­­відносини між  суб’єктами цивільного та господарськогоправа;

– засвоєння студентами основних цивільно-правових, господарсько-правових та міжнародно-правових інститутів договірного права;

– вивчення студентами сутності договірного права, порядку укладання, зміни, розірвання та виконання господарських та цивіль­них договорів різними учасниками правовідносин;

– засвоєння студентами сутності правових способів забезпечення вико­­нання господарських та цивільних договорів;

– усвідомлення студентами сутності, підстав, форм та видів правової відповідаль­ності у договірних правовідносинах.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

матеріал програми дисципліни «Договірне право», його основні норми та інститути,  порядок укладання, зміни, розірвання та при­пинення різних господарських та цивільних договорів;

вміти:

логічно та послідовно викласти засвоєний ним матеріал, використовувати під час відповіді належні правові норми та звичаї, аргументовано відстоювати свою точку зору та міркування, аналізувати конкретні правові ситуації через зміст конкретної теми курсу.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>